Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

I nuläget består hemsidan av två delar, Databasen Sveriges herrgårdar och Herrgårdsnytt, men under år 2019 kommer hemsidan att utvecklas på flera sätt (se nedan).

1.Databasen Sveriges herrgårdar är en sökbar databas med information om Sveriges samtliga omkring 3500 herrgårdar och uppskattningsvis 10 000 ståndsgårdar (ståndsmässigt bebyggda gårdar, prästgårdar och civila- och militära boställen) med särskilt fokus på dess ägare och brukare, storlek, de underlydande godsens storlek samt geografiska läge från 1500-talet fram till idag. Med dessa uppgifter som grund underlättas dels jämförelser över tid, mellan områden och mellan sociala skikt, dels insamlingen av arkivmaterial, eftersom en inte ringa del av det äldre arkivmaterialet är katalogiserat efter ägarnas namn. Det är ett mycket långsiktigt mål; mängden material som skall samlas in från jordeböcker, mantalslängder, husförhörslängder och litteratur är enorm. I nuläget fokuserar jag på att samla in data från verken Slott och herresäten i Sverige (1966-1971), Sveriges Bebyggelse (1945-1966), Svenska Gods och Gårdar (1938-1947), Svenska gods och gårdar av Åkerhielm (1930), Svenska Fideikommiss av Nils Segerstråle (1979), Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige av C M Rosenberg (1882-1883), Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket av C L Grill (1855-1857) och Elgenstiernas Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor. För mer information om insamling av data, se fliken Sökvägar. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget omkring 1 400 000 uppgifter från omkring 3500 herrgårdar och omkring 5900 ståndsgårdar. Uppskattningsvis innehåller databasen uppgifter om 130 000 personer som varit ägare, innehavare eller arrendatorer. 

I nuläget arbetar jag mig igenom Elgenstiernas ättartavlor, person för person, tabell för tabell, sida för sida och lägger in samtliga uppgifter om ägarna, innehavarna och arrendatorer till alla de gårdar som omtalas i verket. Det är ett mödosamt arbete - första, andra och tredje bandet tog mig ca 200 timmar vardera att gå igenom och jag har just påbörjat fjärde bandet. Orsaken till att det tar tid - förutom att jag gör det på min fritid -  är att ägandet eller brukandet av gårdarna sällan nämns explicit, utan man får kontrollera var personerna fötts, dött och gift sig, och sedan kombinera dessa uppgifter med den information som är inmatad sedan tidigare.  

I databasen kan du söka helt fritt, det behövs med andra ord ingen inloggning eller lösenord. Sök under flikarna längts upp på sidan "Ägare och brukare" eller "Herrgårdarnas och godsens storlek". Den tredje sökfunktionen "Godsens sammansättning" innehåller i nuläget begränsat med information.

Under år 2017 har samtliga identifierade herrgårdar och järnbruk som ingår i Databasen Sveriges Herrgårdar försetts med koordinater enligt det system som Riksarkivets TORA-projekt använder, ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakdemien.

2.Herrgårdsnytt är nyhetsbrev som utkommer cirka 10 gånger varje år med information om kommande konferenser, nya böcker, artiklar, och utställningar och nystartade forskningsprojekt. Herrgårdsnytt skickas ut per e-post och är man intresserad av att stå på e-postlistan är det bara att höra av sig per e-post, se Kontakt. Idag abonnerar 850 personer och institutioner på nyhetsbrevet.

 

Utveckling av hemsidan med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse

Hemsidan har beviljats ett större anslag från Kjell och Märta Beijers stiftelse vilket kommer att möjliggöra att hemsidan med dess databaser och andra funktioner förbättras på åtskilliga sätt, ett arbete som kommer att genomföras stegvis under år 2019.  Bland de förbättringar/förändringar som avses att genomföras är:

1)Att förbättra antalet sökkombinationer i relationsdatabasen Databasen Sveriges Herrgårdar, så att samtliga 25 olika uppgifter kan kombineras: Typ av jordeboksenhet (säteri, berustat säteri, frälse, skatte etc.), Typ av gård (Herrgård, Ståndsgård, Bondgård, Inkorporerad), År början för posten, År slut för posten, Typ av innehav (Ägare, Arrendator, Innehavare), Typ av överföring (arv, köp, bildades, donation, fideikommiss etc), Titel tjänst, Titel familj (greve, friherre etc.), Förnamn, Efternamn, Make/maka titel tjänst, Make/maka titel familj, Make/maka förnamn, Make/maka efternamn, Make/maka 2 titel tjänst, Make/maka 2 titel familj, Make/maka 2 förnamn, Make/maka 2 efternamn, Storlek (mantal, hektar) och Källa. Detta öppnar upp för en rad vetenskapliga undersökningar avseende den svenska herrgårdens historia och utveckling.

2)Att infoga befintliga TORA-koordinater (GIS-koordinater) och utveckla en kartapplikation som visar positionen för samtliga herrgårdar i databasen, vilket möjliggör geografiska sökningar mot en modern karta i en digital miljö.

3)Att anpassa hemsidan till mobila plattformar, för att öka tillgängligheten,

4)Att lägga till Databasen Svensk Herrgårdslitteratur, som är en databas som i nuläget innehåller omkring 500 olika titlar om svenska herrgårdar.

5)Att lägga till en blogg ”Herrgårdsbloggen” som regelbundet kommer att publicera inlägg om forskning om herrgårdar och eliter i såväl dåtid som nutid, samt recensioner av nyutkommen litteratur och nya utställningar.

6)Att öka tillgängligheten för Herrgårdsnytt genom att lägga upp varje nytt nummer på hemsidan och på så sätt göra dem tillgängligare för en större publik.

Medhjälpare är Krister Sandh, Gustav Boström och Olof Karsvall.

Hälsningar

Göran Ulväng