Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till största del helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 2 400 000 uppgifter om omkring 5 000 herrgårdar, omkring 10 300 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk i Sverige och Finland. Omkring 220 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   OBS. För närvarande fungerar inte kartsökningsfunktionen p.g.a. av tekniska problem.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Vid citering av Databasen Sveriges Herrgårdar, ange gärna Databasen Sveriges Herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se, Göran Ulväng.  

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Maj 2023: Ägarlängder från 1830 herrgårdar och ståndsgårdar i Finland uppladdade (280 000 uppgifter). Sök på Finland under "Landskap" och få upp en lista.

Oktober 2022: Uppdaterad information om herrgårdarna i Östergötland, från Ridderstads lexikon (1875-1877).

Juli 2022: Uppdaterad information om alla bruken i Värmland, efter uppgifter på: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in "landeri" eller "malmgård" i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Böcker och artiklar

Böcker 

Stockholms slott. Kungligt residens med levande historia, av Bo Vahlne, Ingrid Sjöström och Rebecka Millhagen Adelswärd, Historiska Media, 2023.

Brukets trädgård genom tiderna (Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk), av Elisabeth Svalin Gunnarsson, Bokförlaget Stolpe, 2023

Järnbrukens historia (Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk), av Nils Johan Tjärnlund, Bokförlaget Stolpe, 2022

De tjänstvilliga vännernas samhälle. Abraham Brahe och den svenska eliten 1590-1630, av Johanna Thorelli, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2023

Cajsa Wargs kokkonst. Fyra gastronomer, mat, dryck och tillagning under svenskt 1700-tal, av Ulrica Söderlind, Emil Gredmo och Peter Stenman, Universus Academic Press, 2022.

Ha förtroende till solen. Berättelsen om kvinnorna på Agnhammar, av Beata Arnborg, Votum, 2023.

Vasa till Bernadotte. Kultur i rikets tjänst 1523. 1973. 2023, av Lars Ljungström, Bokförlaget Langenskiöld, 2023.

Kungen - Sveriges ledare, av Mikael Holmqvist, Natur och Kultur, 2023.

Johan Fredrik Aminoff - Gustavian i två riken, av Charlotta Wolf, Förlagsaktiebolaget Otava, 2022.

Kyrkliga kulturarv i en ny tid. Samlade studier och reflektioner, av Henrik Lindblad, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2023.

Fester, platser och visuell kultur i Stockholm under den gustavianska epoken, av Christopher Landstedt, Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik, 2023.

Några ögonblicks förundran: Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1760–1880, av Leif Runefelt, Nordic Academic Press, 2023.

Trädgårdsmästarinnor. Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning, av Boel Nordgren och Inger Olausson, Bokförlaget Arena, 2023.

ArtiklarÖvrigt

Webbplatsen Historiska recept 

Riddarhusets kulturprogram 

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11. https://www.cgastiftelse.se/

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Mer information, på:  http://encounter.network/

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.