Här kan du söka efter information om de personer som har ägt, innehaft eller arrenderat herrgårdar under olika perioder. Du kan söka på en herrgårds namn och få upp all information som finns om just denna, på titel tjänst, titel familj, förnamn eller efternamn, eller en kombination av flera variabler. Informationen är sällan fullständig eftersom den bygger på en rad olika källor. Med tiden kommer den bli allt mer fullständig i takt med att allt fler källor används.

En viktig och nödvändig del av arbetet med Databasen Sveriges Herrgårdar är de systematiska genomgångar som görs av jordebok (JB), mantalslängd (Mtl), verken Sveriges Bebyggelse, Svenska Gods och Gårdar och Slott och Herresäten i Sverige med flera verk med syfte att identifiera alla herrgårdar och ståndsgårdar som funnits i landet. Det är ett tidsödande abete och som framgår av tabellen nedan återstår ännu mycket arbete. I Uppland har jag hittills identifierat 480 herrgårdar och 390 ståndsgårdar, i Värmland 170 herrgårdar och 221 ståndsgårdar o.s.v.

 

Landskap

1740

JB+mtl

1860

Grill

1882

Rosenberg

1930

Åkerhielm

c:a1940

SvG&G

c:a1940

Sv.Beb

c:a1968

SoHiS

Antal

Herrg.

Antal

Ståndsg.

Skåne

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

250

280

Blekinge

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

35

55

Halland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

75

142

Småland

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

415

365

Öland

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

10

33

Gotland

 

 

 

Klar

 

Klar

Klar

8

50

Bohuslän

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

40

220

Dalsland

 

klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

29

51

Västergötland

 

Klar

 

Klar

Klar

Klar

Klar

455

775

Östergötland

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

365

550

Närke

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

105

186

Södermanland

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

435

325

Värmland

 

Klar

 

Klar

 

Klar

Klar

170

221

Västmanland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

150

225

Uppland

Klar

Klar

Klar

Klar

Klar

Klar

Klar

515

600

Dalarna

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

37

90

Gästrikland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

22

15

Hälsingland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

11

51

Härjedalen

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

0

4

Medelpad

 

Klar

 

Klar

Klar

Klar

Klar

8

31

Jämtland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

7

120

Ångermanland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

14

42

Västerbotten

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

6

20

Norrbotten

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

5

25

Lappland

 

Klar

 

Klar

Klar

Saknas

Klar

0

1