Namn = Den underlydande gårdens/byns ortnamn. Eventuellt äldre ortnamn anges inom parantes.
Socken= Socknens namn.
Härad = Häradets namn. För landskapen norr om Dalälven används den vedertagna geografiska indelningen i områden.
Landskap = Landskapet.
Nr = Gårdens eller gårdarnas jordeboksnummer.
Natur = Gårdens eller gårdarnas jordnatur (frälse, rå- och rör, ladugård skatte, krono)
Mtl = Gårdens eller byns storlek i mantal, enligt jordebok och mantalslängd.
Brukareförhållande = Antalet brukare på gården eller i byn. Eget bruk= att gården brukas av ägaren själv, vanligen ihop med herrgårdens jordbruk. Om gården är utarrenderad till en ståndsperson anges ståndspersonens titel och namn.
Ägare (titel tjänst) = Ägarens tjänstetitel.
Ägare (titel familj) = Ägarens familjetitel.
Ägare (förnamn) = Ägarens förnamn.
Ägare (efternamn) = Ägarens efternamn.
Kommentar = Om något särskilt gäller för jordnaturer eller annat.
Herrgård = Den herrgård som gården/byn lyder under.
Socken = Den socken herrgården är belägen i.
Härad = Det härad herrgården är belägen i.
Landskap = Det landskap herrgården är belägen i.
Källa = källan för uppgiften. Om det finns olika uppgifter i källorna redovisas resp. källas uppgift.