Här kan du söka efter herrgårdarnas och godsens storlek vi olika tidpunkter. Avsikten är att det på sikt skall finnas uppgifter från c:a 1740, c:a 1780, c:a 1820, c:a 1860, c:a 1900 och c:a 1940. I nuläget är det endast Uppsala län som är komplett med uppgifter från samtliga härader och socknar. Storleken anges i mantal, hektar eller taxeringsvärde beroende på källans ålder.

För tiden före 1700 och för 1740, 1780, 1820, 1860 och 1900 används jordebok och mantalslängd som gås igenom systematiskt. För 1940 används verken Sveriges Bebyggelse och Svenska Gods och Gårdar.