Välkommen till Svenska Herrgårdar

Med "storgård" menas en större brukningsenhet som ofta var följden av en sammanslagning av flera gårdar eller byar, med syftet att driva rationellt jordbruk. De flesta storgårdar, eller "plattgårdar" som de också kallades, bildades under perioden ca 1750 till 1850 efter danska och tyska förebilder, och de var vanligast i slättbygderna. De flesta storgårdar bilades i byar som lydde under en herrgård och drevs med ett rättarlag bestående av en rättare, ett antal statare och några torpare. Till skillnad från både herrgårdar och ståndsgårdar saknas en ståndsmässig bebyggelse. Många storgårdar blev under 1800-talet omvandlade till herrgårdar genom att de försågs med en bättre huvudbyggnad och park.

Konferenser

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Utställningar

Övrigt