Länkar

Forskning
European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER):
Nordiskt Slotts- och herrgårdssymposium:
Dansk center för Herregårdsforskning:

Göran Ulvängs hemsida

   
Herrgårdar i Sverige
Statens Fastighetsverks hemsida  
Slottsguiden

Fideikommissariernas Intresseorganisation  

Släkter i Sverige
Sveriges Släktforskarförbund 
Genealogiska föreningen
Svenska släktkalendern 
Svenska genealogiska samfundet
Svenska Heraldiska föreningen

Riddarhuset
Ointroducerad Adels förening

Adliga och ofrälse epitafier i kyrkor 


Herrgårdar i Europa

Storbritannien: 

National Trust

English Heritage

HistoricHouses.org

Holland: 

Nederlandse Kastelenstichting

Danmark: 

Danskeherregarde.dk

Finland:

Databasen Herrgårdar, Svenska Litteratursällskapet i Finland


Herrgårdsmuseer i Sverige

Alster, Värmland: https://karlstad.se/Alsters-herrgard/   

Björkborn, Värmland: http://nobelkarlskoga.se/                  

Bogesund, Uppland: http://www.bogesundsslott.se/, https://naturkartan.se/sv/vaxholm/bogesunds-slott

Borgholm, Öland: https://www.borgholmsslott.se/barnens-slott/           

Bosjökloster, Skåne: https://www.bosjokloster.se/           

Christinehof, Skåne: https://www.christinehofsekopark.se/christinehofs-slott/, https://www.christinehofslott.se/

Drottningholm, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/drottningholms-slott.html

Eckstedska gården, Värmland: https://varmlandsmuseum.se/vonechstedtska/              

Ekenäs, Östergötland:  http://ekenasslott.se                            

Fredriksberg, Småland: http://herrgardskoket.se/              

Fredriksdal, Skåne: https://fredriksdal.se/  

Gammel-Gränome, Uppland: https://www.gamla-grenome.se/               

Geijersgården, Värmland: http://www.geijer.com/jp/index.html        

Glimmingehus, Skåne: https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/glimmingehus/  

Gripsholm, Södermanland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/gripsholms-slott.html

Grönsö, Uppland: https://gronsoo.se/        

Gunnebo, Västergötland: https://gunneboslott.se/           

Gustaf III:s paviljong Haga, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/gustav-iiis-paviljong.html

Hallstahammar, Västmanland: http://vallbyfriluftsmuseum.se/                 

Hammarby, Uppland: https://www.botan.uu.se/vara-tradgardar/linnes-hammarby/besok-linnes-hammarby/

Hovdala, Skåne: http://www.hovdala.se/    

Huseby, Småland: http://www.husebybruk.se/                   

Julita, Södermanland: https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard

Katrinetorp, Skåne: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Besoksmal/Katrinetorp/Katrinetorp-Landeri.html

Kina slott, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/kina-slott.html

Krapperup, Skåne: http://krapperup.se/    

Kråk, Västergötland: http://vastergotlandsmuseum.se/kraks-herrgard/                             

Lagersberg, Södermanland: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/lagersbergs-sateri.html

Ljung, Östergötland: https://ljungsslott.com/                        

Läckö, Västergötland: http://www.lackoslott.se/                 

Löfstad , Östergötland: https://lofstad.se/

Lövstabruk, Uppland: https://www.lövstabruk.com/         

Marieberg, Värmland: https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Omradesbeskrivningar/Marieberg/ 

Mårbacka, Värmland: http://www.marbacka.com/             

Mälsåker, Södermanland: http://malsaker.nu/malardalen/                         

Nynäs, Södermanland: https://www.nynasslott.se/           

Nääs, Västergötland: http://www.naas.se/                            

Olshammar, Närke:  https://www.olshammarsgarden.com/sv_index.html                         

Ornässtugan, Dalarna: https://www.borlange.se/uppleva-och-gora/kultur/museer-gallerier-och-konst/ornasstugan , https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/dalarnas-lan-w/ornasstugan2/

Penningby, Uppland: https://www.svensktkulturarv.se/uppland/penningby-slott

Rosendal, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/rosendals-slott.html

Rosersberg, Uppland: https://www.rosersbergsslott.se/slottsmuseet/

Skarhult, Skåne: http://skarhult.se/              

Skogaholm, Uppland:  https://www.skansen.se/sv/skogaholms-g%C3%A5rd-och-k%C3%B6kstr%C3%A4dg%C3%A5rd-ua                                                          

Skokloster, Uppland: https://skoklostersslott.se/sv           

Skånelaholm, Uppland: http://www.vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/skanelaholms_slott/visningar

Sofiero, Skåne:  https://sofiero.se/               

Staberg, Dalarna: https://stabergsbarocktradgard.com/wordpress/ , http://www.tradgardaridalarna.se/?id=2&sida=7

Stjernsund, Närke:  http://www.vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/stjernsunds_slott

Stola, Västergötland: http://www.stola.se/                            

Strömsholm, Västmanland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/stromsholms-slott/historik.html

Svaneholm, Skåne: https://svaneholmsslott.se/                  

Svindersvik, Södermanland:  https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/svindersvik

Tidö, Västmanland: http://tidoslott.se/       

Tjolöholm, Halland: https://www.tjoloholm.se/

Torpa, Västergötland: http://www.torpastenhus.se/        

Tullgarn, Södermanland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/tullgarns-slott.html

Tyresö, Södermanland: https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/tyreso-slott

Ulriksdal, Uppland: https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/ulriksdals-slott.html

Vadstena, Östergötland: www.vadstenaslott.com              

Vik, Uppland:  http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Wiks-slott/            

Västanfors, Västmanland: https://fagersta.se/turism/sevardheterochutflyktsmal/vastanforshembygdsgard.4.77ce246e14d7ac0b8824352d.html , https://www.hembygd.se/fagersta-vastanfors/about

Årsta, Södermanland:  www.haninge.se/arstaslott , http://www.fredrikabremer.net/

Åvike, Ångermanland: http://www.hassjo.se/avikebruk.htm ,  https://vnmuseum.se/friluftsmuseet-2/bruket/

Ängsö, Västmanland: http://engso.se/        

Örbyhus, Uppland: https://www.orbyhusslott.se/              

Österby bruk  Uppland: http://www.osterbybruksherrgard.se/                

Övedskloster, Skåne: https://www.ovedskloster.com/    

Övralid, Östergötland: http://ovralid.se/ovralid/