Ägare och brukare

Här kan du söka efter information om de personer som har ägt, innehaft eller arrenderat herrgårdar under olika perioder. Du kan söka på en gårds namn och få upp all information som finns om just denna, på titel tjänst, titel familj, förnamn eller efternamn, eller en kombination av flera variabler. Informationen är sällan fullständig eftersom den bygger på en rad olika källor. Med tiden kommer den bli allt mer fullständig i takt med att allt fler källor används.

Informationen visas antingen post för post eller i tabellformat, det är bara att välja. Vid val av tabellformat kan data laddas ned som en excel-fil, ifall man vill arbeta vidare med den.


En viktig och nödvändig del av arbetet med Databasen Sveriges Herrgårdar är de systematiska genomgångar som görs av jordebok (JB), mantalslängd (Mtl), verken Sveriges Bebyggelse, Svenska Gods och Gårdar, Slott och Herresäten i Sverige, C L Grills Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket (1855-1858)  och Gustaf Elgenstiernas Svenska Adelns ättartavlor med flera verk med syfte att identifiera alla herrgårdar och ståndsgårdar som funnits i landet. Det är ett tidsödande arbete och som framgår av tabellen nedan återstår ännu mycket arbete. De senaste två åren har jag fokuserat på att gå igenom Elgenstiernas ättartavlor, sida för sida, tabell för tabell, person för person. Informationen om vilka gårdar personerna har ägt, brukat eller innehaft framgår sällan, utan jag får lägga pussel med den information som finns utifrån födelseorter, giftermålsorter och dödsorter. I nuläget är jag kommen till band VII, till och med ätten Segercrona. Antalet poster Databasen Sveriges Herrgårdar uppgår till 80 000 vilket innebär ca 1 600 000 uppgifter totalt samt att här finns uppgifter om omkring 150 000 människor.

Landskap
1740
JB+mtl
1860
Grill
1882
Rosenberg
1930
Åkerhielm
c:a1940
SvG&G
c:a1940
Sv.Beb
c:a1968
SoHiS
Antal
Herrg.
Antal
Ståndsg.

Skåne
 
 Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
317
681

Blekinge
 
 Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
32
100

Halland
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
82
162

Småland
 
 Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
658
1183

Öland
 
 Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
11
37

Gotland
 
 Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
9
64

Bohuslän
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
46
247

Dalsland
 
klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
55
136

Västergötland
 
Klar
 
Klar
Klar
Klar
Klar
600
1120

Östergötland
 
Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
435
668

Närke
 
Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
106
202

Södermanland
 
Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
484
415

Värmland
 
Klar
 
Klar
 
Klar
Klar
200
260

Västmanland
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
166
265

Uppland
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
522
650

Dalarna
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
53
176

Gästrikland
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
29
18

Hälsingland
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
18
58

Härjedalen
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
0
4

Medelpad
 
Klar
 
Klar
Klar
Klar
Klar
10
34

Jämtland
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
8
131

Ångermanland
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
19
48

Västerbotten
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
8
25

Norrbotten
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
10
24

Lappland
 
Klar
 
Klar
Klar
Saknas
Klar
0
1