Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 940 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk. Omkring 180 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   OBS. För närvarande fungerar inte kartsökningsfunktionen p.g.a. av tekniska problem.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in "landeri" eller "malmgård" i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

Inbjudan, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, tema ”Herrgårdar och ekonomi”, 18–20 augusti 2022 i Åbo och Västra Nyland.

https://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-herregaardssymposium-2022-finland/

CFP, The Horse and the Town and Country House: Art, Politics and Mobility, Institute of Continuing Education, Madingley Hall, University of Cambridge, 18th – 19th November 2022

https://encounter.network/news/the-horse-and-the-town-and-country-house-art-politics-and-mobility/

Den tredje Nordiska 1700-talskonferensen, ”Rights and Wrongs in the 18th century”, 24-27 augusti 2022, Köpenhamn. 

http://www.rightsandwrongs1700.dk/

Transnational nobilities in Europe (13th–20th centuries)”, 30 juni–2 juli 2022, Tours, Frankrike.

 http://iulce.es/call-proposals-transnational-nobilities-europe-13th-20th-centuries/

6th ENCOUNTER conference, ”The Country House and Modernity”, 1-4 juni, 2022, Julita gård, Sverige 

https://encounter.network/news/encounter-conference/

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Köpmansfurstens arv. Erstavik, Petersenska huset, herrgårdslandskapet och rekreation för en växande storstad, av Fredric Bedoire och Ulrich Lange, med bilder av Dick Norberg, Hemera bokförlag, 2022

Agrar revolution - jordbruksproduktion i Uppsala och Västmanlands län 1750-1920, av Mats Morell, 2022.

Ett längre samtal ned Kristina den äldre, av Inger Schubert, Bokförlaget Langenskiöld, 2022.

”Till erinran om dem som där bott och verkat och sammanbragt samlingarna”, Slotts- och herrgårdsmuseer i Sverige under 1900-talet, av Göran Ulväng. Rapport Nordiska museet, 2021. http://nordiskamuseet.diva-portal.org/smash/get/diva2:1602440/FULLTEXT02.pdf

Artiklar

En husmoders liv. Betty Gyllensvärds receptsamling, av Jonas Wallin, Arte et Marte, 1/2022.

Övrigt

Utställningar

Tsarens mest dyrbare fånge och Carl Pipers fältsäng, Christinehofs slott, Skåne.

www.christinehofslott.se

Kaffe – en het historia, Kulturen, 9 april 2022 – februari 2023

Människoöden på Svaneholm

https://svaneholmsslott.se/museet-4/.

Ostindiens rikedomar – en berättelse om det Svenska Ostindiska Companiet, porslinet, personerna och handelsstaden Göteborg. Gunnebo slott. https://gunneboslott.se/inlagg/besok-slottet/

1700-talets former på Röhsska museet 
Ny basutställning, 24 april 2021

https://svenskhistoria.se/1700-talets-former/


Övrigt

Riddarhusets kulturprogram. 

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11. https://www.cgastiftelse.se/

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

New updates to the website danskeherregaarde.dk

https://encounter.network/news/new-updates-to-the-website-danskeherregaarde-dk/

Virtual Exhibition on German Country Houses (1770-1990)

www.german-countryhouses.com

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Mer information, på:  http://encounter.network/

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.