Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 940 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk. Omkring 180 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   OBS. För närvarande fungerar inte kartsökningsfunktionen p.g.a. av tekniska problem.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Juli 2022: Uppdaterad information om alla bruken i Värmland, efter uppgifter på: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in "landeri" eller "malmgård" i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser


CFP, The Horse and the Town and Country House: Art, Politics and Mobility, Institute of Continuing Education, Madingley Hall, University of Cambridge, 18th – 19th November 2022

https://encounter.network/news/the-horse-and-the-town-and-country-house-art-politics-and-mobility/

Den tredje Nordiska 1700-talskonferensen, ”Rights and Wrongs in the 18th century”, 24-27 augusti 2022, Köpenhamn. 

http://www.rightsandwrongs1700.dk/

European Social Science History Conference, Göteborg, 12-15 april 2023. 

Har flera sessioner som rör herrgårdar, gods och de högre ståndens livsföring.

https://esshc.socialhistory.org/conference/programme

CFP, Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy—Contestation, Conflict and Compromise, 25-26 May 2023. (99+) Call For Papers! Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy-Contestation, Conflict and Compromise | Jonathan Spangler - Academia.edu


Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Magtens kvinder. Før enevælden, av Grethe Jacobsen, Gads Forlag, 2022.

Doktorerna på Drottningholm. Världsarv med medicinhistoria, av Jan Malmstedt, Fri Tanke, 2022.

Karl XV – folkets monark, av Thorsten Sandberg, Historiska Media, 2022.

Karolinska uniformer och munderingar åren 1700–1721 samt vissa handgrepp och excercis, av Anders Larsson, Jengel Förlag, 2022. 

Nätverksstaten. Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige ca 1440–1520, av Olov Lund, Stockholms universitet, 2022.

Artiklar

Riddare Björn Svendsen (Björn af Avarume) och några andra frälsepersoner av betydelse i Blekinge Östra härad för 600 år sedan, av Katarina Olsson, Ale 2022:1/2.

Driftiga adelskvinnor i skuggan av kungar och ämbetsverk, av Anita Du Rietz, Arte et Marte 2/2021.

På jakt efter en anfader, av Christina von Arbin, Arte et Marte 2/2021.

Hermelin och Tamm. Kärnan i Fogelstadgruppen, av Ulrika Knutsson, Arte et Marte 2/2021.

Ny gren hittad på urgammal stam, av Thorsten Sandberg, Arte et Marte 2/2021. (Roos af Hjelmsäter)

Sophie Adlersparre i litteraturens, bildningens och kvinnokampens tjänst, av Eva_karin Gyllenberg, Arte et Marte 2/2021.

Övrigt

Utställningar

Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster

Skokloster slott, 22 juni – 2024. https://skoklostersslott.se/sv/slottsfruar-och-klostersystrar-kvinnors-inflytande-och-ansvar-pa-skokloster

Tsarens mest dyrbare fånge och Carl Pipers fältsäng, Christinehofs slott, Skåne.

www.christinehofslott.se

Kaffe – en het historia, Kulturen, 9 april 2022 – februari 2023

Människoöden på Svaneholm

https://svaneholmsslott.se/museet-4/.Övrigt

Riddarhusets kulturprogram. 

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11. https://www.cgastiftelse.se/

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

New updates to the website danskeherregaarde.dk

https://encounter.network/news/new-updates-to-the-website-danskeherregaarde-dk/

Virtual Exhibition on German Country Houses (1770-1990)

www.german-countryhouses.com

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Mer information, på:  http://encounter.network/

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.