Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget tre delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1600 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 150 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar, det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.

Under hösten 2019 uppdateras hemsidan och Databasen Sveriges Herrgårdar, vilket innebär att det tidvis blir störningar. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.seHälsningar

Göran Ulväng

Konferenser

European Social Science History Conference, 18 – 21 mars 2020, Leiden, Holland. 

Har flera sessioner som behandlar herrgårdar och eliter, bl.a.  The Decline of Landed Elites in Europe (1880-1940)?.

https://esshc.iisg.amsterdam/en

 

CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May 2020, Maynooth, Ireland.

Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University

http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-houses-conference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-country-house/Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Söderfors bruk. Med historien in i framtiden, Kersti Kollberg, Björn Ullhagen och Roger Lööf, Kollberg & Ullhagen, 2019.

Ängar och slåtter – historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård, av Tommy Lennartsson & Anna Westin, Riksantikvarieämbetet. 2019.

Adel. Från Natt och Dag till idag, av Mikael Hoffsten, Sveriges släktforskarförbund, 2019.

Gustav III:s divan på Stockholms slott. Louis Masreliez första interiör, av Ursula Sjöberg, Skrifter från Kungl. Husgerådskammaren 19, 2019.

Bakom bilderna. Biskopsporträtt i Strängnäs stift, av Klas Hansson, Jarl Jergmar, Karin Karlberg, Ingun Montgomery, och Margareta Nisser-Dalman , Artos och Norma bokförlag, 2019.


Könets krona. Representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälle, av Avigail Rotbain, 2019.

Mötet med det skrivna ordet. Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet, av Christoffer Åhlman, Studia Historica Upsaliensia 265, 2019.

Abildgaard som arkitekt, af Line Bregnhøi og Hanne Raabymagle, Gads forlag 2019. https://gad.dk/abildgaard-som-arkitekt 

Det hände på Löfstad slott. Sanna skrönor och fria fantasier, av Ulla Winroth, 2019.  

Taxinge säteri. En gård i Sörmland, av Tulla Grünberger, Votum, 2019.

Pestepidemier, vargattacker och rysshärjningar. Berättelsen om Häringe slott från 1400-talet till i dag, av Irene Kimanius, Bettyförlaget, 2019.


Utställningar

Vardagsbestyr på Grönsöö och Kvinnliga konstnärer på Grönsöö, Grönsöö slott, maj – oktober 2019. http://www.gronsoo.se/utstallningar.asp


Skoklosters utställningar och verksamhet, se http://skoklostersslott.se/sv


Julita herrgårds utställningar och verksamhet, se

https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard/utstallningar#breadcrumb


Utställningar och evenemang på Krapperup, se http://krapperup.se/evenemang/

Övrigt

Riddarhusets kulturprogram hösten 2019. https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/