Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget tre delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1600 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 150 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar, det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.

Under hösten 2019 uppdateras hemsidan och Databasen Sveriges Herrgårdar, vilket innebär att det tidvis blir störningar. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se


Hälsningar

Göran Ulväng

Konferenser

European Social Science History Conference, 18 – 21 mars 2020, Leiden, Holland. 

Har flera sessioner som behandlar herrgårdar och eliter, bl.a.  The Decline of Landed Elites in Europe (1880-1940)?.

https://esshc.iisg.amsterdam/en

 

CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May 2020, Maynooth, Ireland.

Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University

http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-houses-conference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-country-house/

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Kalmarunionen. En nordisk stormakt föds, av Dick Harrison, Historiska Media, 2020.

Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748, av Sophie Holm, Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet, 2019.

Det mörka Östergötland – när sägnerna möter källornaÖstergötlands museum, 2019.

Hantverkarens val. Material, teknik och form genom möbelhistorien, av Johan Knutsson (text) & Peter Segemark (foto),
Nordiska museets förlag, 2019.
Alnarpsliv, av Göran Kritz & Boel Sandskär, Bokförlaget Arena, 2019.

Ätten Sparre, av Ulf Sparre, Sparreättens släktförening, 2019.

Artiklar

Clandestine commerce. Retailing contraband textiles in late eighteenth-century Sweden, av Anna Knutsson History of Retailing and Consumption , Volume 5, 2019.

Sagolika Tynnelsö. Ett renässanspalats i tegel tornar upp sig på en av Mälaren öar, av Anders Bodin, Kulturvärden 2019:4.

Drottningarna på Halmstads slott. Om 1600-talets kungliga vistelser, av

Johanna PeterssonÅrsboken Gamla Halmstad, 2019.

Bloms stilrena arkitektur. Kaserner, kyrkor och slott. Fredrik Blom var en av de mest produktiva och inflytelserika arkitekterna under 1800-talet och Karl XIV Johans regentskap, av Anders Bolin, Kulturvärden 2019:4.

Utställningar

Det maritima arvet. Havets riddare från Hans Wachtmeister till Evert Taube. Riddarhuset. Öppnar 24 mars. 

Havet både skiljer och förenar. Där har makt och inflytande manifesterats i relationen mellan länder. Under Sveriges långa historia som sjöfartsnation adlades många för sina bragder och bedrifter till sjöss och andra kom att gå i sina förfäders fotspår – som militärer, handelsmän, skeppsbyggare och upptäcktsresande. I utställningen visas föremål som belyser adelns mångfacetterade maritima arv.  

Övrigt

Carl-Göran Adelswärds stiftelse: Utlysning stipendier för forskning om herrgårdskultur och skogsanvändning 

Ansökan ska ha inkommit till stiftelsen senast den 15 maj 2020, se mer på www.cgastiftelse.se .

Riddarhusets kulturprogram våren 2020. https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Upprop Kulturarv - Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

Den snabba tillväxten i många av våra städer och orter hotar vårt kulturarv. Våra kulturmiljöer är en ändlig resurs som är nödvändig att ta tillvara i en hållbar samhällsutveckling. Trots stark lagstiftning till skydd för kulturarvet är skyddet i praktiken svagt. Tio organisationer står nu bakom "UPPROP KULTURARV - Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer". https://uppropkulturarv.se

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/