Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till största del helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 1005 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 2 400 000 uppgifter om omkring 5 000 herrgårdar, omkring 10 300 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk i Sverige och Finland. Omkring 220 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Mars 2024 och december 2023: Uppgifter om medeltida sätesgårdar inlagda från Det Medeltida Sverige, (Uppland, Södermanland, Öland, Vämland och delar av Småland och Östergötland)

Maj 2023: Ägarlängder från 1839 herrgårdar och ståndsgårdar i Finland uppladdade (280 000 uppgifter). Sök på Finland under "Landskap" och få upp en lista.

Oktober 2022: Uppdaterad information om herrgårdarna i Östergötland, från Ridderstads lexikon (1875-1877).

Juli 2022: Uppdaterad information om alla bruken i Värmland, efter uppgifter på: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in landeri eller malmgård i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. 

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Böcker och artiklar

Böcker 

Royalty and architecture. Visions and ambitions of European monarchs and nobility, av Clive Aslet och Salmon Frank (red.), Bokförlaget Stolpe, 2024

Det medeltida Sverige, Södermanland 2:8, Rekarne, Torshälla stad, av Christian Lovén och Kaj Janzon, Riksarkivet, 2023.

Sveriges Ridderskap och Adels vapenbok, av Otto von Schwerin och Göran Mörner, Hemera bokförlag, 2024.

För samhällets bestånd och Guds rikes förkovran. Prästerskapets undervisning kring hushåll, barn och äktenskap i svenska postillor 1686–1770, av Niklas Antonsson, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi, 2024.

Att skola en stormakt. Framväxten av 1600-talets skolsystem genom lokalsamhällets aktörer, av Pontus Folkesson, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2024.

Moskvas erövrare. Jacob de la Gardie, av Peter Ullgren, Historiska Media, 2024.

På besök i stormaktstidens Sverige, av Ingemar Oscarsson, Natur & Kultur 2024.

Artiklar

Nytt ljus på Lagersbergs säteris takmålningar, av Louise Hackelberg, Bergslagshistoria 35/2023.

Finlands sak(er) – undanförsel av museisamlingar inom Finland och till Sverige under andra världskriget, av Mattias Legnér, Historisk tidskrift för Finland, vol. 108 nr 4/2023.

Clas Ekeblad den yngres bibliotek på Stola, av Outti Merisalo, Biblis 104 Vintern 2023/24, 2024.

Lindholmen. Den bortglömda slottsruinen, av Robin Gullbrandsson, i Meddelanden / Föreningen för Västgötalitteratur. 2024.

Influences and Networking in Danish Brick Architecture During the Twelfth and Sixteenth Centuries, av Gunilla Gardelin, i Building Networks. Exchange of Knowledge, Ideas and Materials in Medieval and Post-Medieval Europe, av Jeroen Bouwmeester, Laura Patrick and Duncan Berryman (red., Springer 2024. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-51963-5_5

 

Övrigt

Svenska herrgårdsbibliotek som kulturarv – föreläsningsserie på Kungliga biblioteket.

Webbplatsen Historiska recept 

Riddarhusets kulturprogram 

Nytt forskningsnätverk: Hidden lives: domestic servants in the European country house, c. 1700-1850.

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11.

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER)

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.