Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget tre delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1700 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 160 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet. 

Under 2020 uppdateras hemsidan och Databasen Sveriges Herrgårdar, vilket innebär att det tidvis blir störningar. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.

Augusti 2020: Uppgifter om drygt 4000 herrgårdars, bruks, ståndsgårdars och civila boställens storlek i mantal och taxeringsvärde år 1882 inlagda i databasen, efter Rosenbergs geografiska lexikon som trycktes åren 1882-1883.

Samtliga medlemmar i släkterna Geijer, von Geijer och af Geijerstam som innehaft bruk och gårdar inlagda, efter uppgifterna i Lennart Geijers bok ”Släkten Geijer” från 1953. 

September 2020: Uppgifterna inlagda från J E Almquists "Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden 1523-1611"

Konferenser

CFP, Rural History 2021, 23–26 augusti, Uppsala, Sverige.  https://www.ruralhistory2021.se/


CFP: Privacy at Court? A Reassessment of the Public/Private Divide within European Courts (1400-1800). Deadline for bidrag 1. april 2020. Konference 10.-11. december 2020. Læs mere her

https://teol.ku.dk/privacy/events/events-2020/privacy-at-court-a-reassessment-of-the-publicprivate-divide-within-european-courts-1400-1800/


INSTÄLLT, flyttad till 2021: The 6th ENCOUNTER Conference: “Country House Museums. Historical perspectives, current developments and future visions”, 17–19 september 2020, Julita gård, Sverige.

https://encounter.network/news/6th-encounter-conference-sweden-2020/

INSTÄLLT, flyttad till 2021: CFP, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, ”Herrgårdar och ekonomi”, i Finland 22–22 augusti 2020, Åbo och Västra Nyland

http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-i-finland-2020/

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen, av Eva Sundström, Johan Knutsson, och Peter Segemark, Bokförlaget Langenskiöld, 2020. 

Stockholms blodbad, av David Lindén, Bokförlaget Langenskiölds, 2020. 

Tjänstefolk: Vardagsliv i underordning, Stockholm 1600-1635, av Paul Borenberg, Göteborgs universitet, 2020. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/64093

    

Artiklar

Adlig prakt och borgerlig hemtrevnad. Två historiska interiörer i Nordiska museet, av Anna Arfvidsson Womack & Victor Edman, Bebyggelsehistorisk tidskrift 78/2020.

Jag, Eva Maria von Schantz – Kvinna och bruksägare under 1700-talet, av Emma Reichert, Släktforskarnas årsbok 2020, red Ted Rosvall. 

Från ofrälse till adel och utslocknande – Om Jöran Gyllenfalk och hans kortlivade ätt, av Göran Sparrlöf, Släktforskarnas årsbok 2020, red Ted Rosvall.

Om adliga ätten Weinholtz’ ursprung och tidigare släktled, av Nils Hård af Segerstad, Släktforskarnas årsbok 2020, red Ted Rosvall.


Tidskrifter


Utställningar

Arkadien – ett förlorat paradis. Nationalmuseum.

Den handlar om just landskap och visar konst som berättar om verklighetsflykt och en längtan bortom civilisationen, om antika myter och kärleksberättelser och om människans roll i naturen, då och nu.

https://www.nationalmuseum.se/utst%C3%A4llningar/arkadien

Stockholms blodbad 500 år. Medeltidsmuseet
11 augusti 2020 – 7 november 2021

Övrigt

Carl-Göran Adelswärds stiftelse 

Medel till forskning om den svenska herrgårdskulturens och den svenska skogsanvändningens historia. Ansökningar skall vara CGAS tillhanda senast den 1 november 2020. För ytterligare upplysningar om stiftelsens ämnesområden och ansökningsförfarandet se www.cgastiftelse.se .

Riddarhusets höstprogram

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kultur/

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat

Se bokkatalog.

Kungl. Konsthögskolans arkitekturhistoriska bildarkiv digitaliserat

50 000 arkitekturbilder, bland dem många slott och herrgårdar, se: https://kkh.se/kungl-konsthogskolans-arkitekturhistoriska-bildarkiv/

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/