Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget tre delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1600 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 150 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar, det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.

Under hösten 2019 uppdateras hemsidan och Databasen Sveriges Herrgårdar, vilket innebär att det tidvis blir störningar. Jag hoppas att ni har överseende med detta.


Hälsningar

Göran Ulväng

Konferenser

European Social Science History Conference, 18 – 21 mars 2020, Leiden, Holland. 

Har flera sessioner som behandlar herrgårdar och eliter, bl.a.  The Decline of Landed Elites in Europe (1880-1940)?.

https://esshc.iisg.amsterdam/en

 

CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May 2020, Maynooth, Ireland.

Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University

http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-houses-conference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-country-house/


The 5th ENCOUNTER conference, “The Country House and the City. Connections, Practices and Ideal(s)”, 2 October, 2019, Amsterdam, Holland. Programme and registration: https://www.kastelen.nl/_kastelen/content/encounter2019.html


1700-talets rum och platser, 10 - 12 oktober 2019, Stockholm.

Sällskapet för 1700-talsstudier anordnar en nationell, tvärvetenskaplig konferens på temat 1700-talets rum och platser i Stockholm, http://1700-tal.se/swecs19/ och anmälningsformuläret på http://1700-tal.se/swecs19/konferensregistrering/.

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Mötet med det skrivna ordet. Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet, av Christoffer Åhlman, Studia Historica Upsaliensia 265, 2019.


Krapperup og dets ejere i Danskertiden (ca 1330 – 1658), av Leon Jespersen, 2019.


Julita gård. Människor och landskap under 1000 år, av Ulrich Lange och Göran Ulväng (red), Nordiska museets förlag, 2019.


Herskapelige omgivelser, av Kirsten Bertheau Nöklebye, Kolofon Forlag, 2019.


Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680, av Alexander Engström, 2019


Härskare i liv och död. Social exklusivitet och maktstrategi i Vänerbygd under yngre järnålder, av Annelie Nitenberg, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2019.


Elins tonårsdagbok — Grödinge 1874–1880, av Barbro Gramén (red.)
Balkong Förlag, 2019.


Hugo Tamm – den motvillige industrialisten, av Gunnar Winqvist, Vulkan, 2019.


Kung Knut Eriksson och penningarna, av Monica Golabiewski Lannby,
Egen utgivning, 2019.


Daljunkern och Nils Sture – en boskillnad, av Lars Erik Westlund:
BoD Books on Demand, 2019.


Utställningar

Vardagsbestyr på Grönsöö och Kvinnliga konstnärer på Grönsöö, Grönsöö slott, maj – oktober 2019. http://www.gronsoo.se/utstallningar.asp


Skoklosters utställningar och verksamhet, se http://skoklostersslott.se/sv


Julita herrgårds utställningar och verksamhet, se

https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard/utstallningar#breadcrumb


Utställningar och evenemang på Krapperup, se http://krapperup.se/evenemang/

Övrigt

Riddarhusets kulturprogram hösten 2019. https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/


Husdjurs- och sällskapsseminariet i Uppsala, höstprogram. 

Då var det dags för en ny termin. Vi fortsätter seminariet med spännande ämnen. Det finns hur mycket som helst att diskutera om djuren i vår närhet. Vi träffas som vanligt måndagskvällar i seminariebiblioteket i IRES lokaler på Gamla Torget 3, 3 1/2 trappa, i Uppsala. Vi börjar kl. 18.15 och har postseminarium efter föredraget.

16 september. Lars-Erik Appelgren, ”Gammalboskapsmedicin med fokus på sent 1700-tal"

28 oktober. Ingvar Svanberg, ”Sorgeritualer när våra sällskapsdjur dör"

18 november. Örjan Kardell, ”Djurgårdar vid 1600-talets slott och säterier"

16 december. Tommy Kuusela, "Tomtormar"