Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget tre delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1600 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 150 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar, det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.

Under hösten 2019 uppdateras hemsidan och Databasen Sveriges Herrgårdar, vilket innebär att det tidvis blir störningar. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se


Hälsningar

Göran Ulväng

Konferenser

European Social Science History Conference, 18 – 21 mars 2020, Leiden, Holland. 

Har flera sessioner som behandlar herrgårdar och eliter, bl.a.  The Decline of Landed Elites in Europe (1880-1940)?.

https://esshc.iisg.amsterdam/en

 

CFP, “Welcome and Unwelcome Guests: The Visitor and the Country House”, The 18th annual Historic Houses Conference 11-13 May 2020, Maynooth, Ireland.

Centre for the Study of Historic Irish Houses and Estates,
History Department, Maynooth University

http://encounter.network/call-for-papers-the-18th-annual-historic-houses-conference-welcome-and-unwelcome-guests-the-visitor-and-the-country-house/

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Örtofta - borgen, slottet, gården. En upptäcktsfärd genom 1000 år, av  Anders Ödman och Chatarina Ödman, Örtofta slottsförvaltning, 2019.

Artiklar

Markisinnorna på Herstaberg och ”ätten” de Falck, av Ted Rosvall, Släktforskarnas årsbok 2019.

Ebba Gyllenstierna och självbekännelsens röst. En herrgårdsfrökens läsvanor 1898-1910, av Peter Ullgren, I historiens virvlar, red: Klas-Göran Karlsson, Emma Severinsson, Ulf Zander, Historiska media, 2019.


Riddersvik – på jakt efter en försvunnen park, av Jonas Berglund, i Lustgården 2019.

Ängsö slott och park, av Aja Guldåker, i Lustgården 2019.

Djurgård – en trygg, vild och underhållande trädgård, av Nils Lidbaum, i Lustgården 2019.

Linnés arboretum i Växjö, av Björn Wiström, Linus Enochson och Roland Gustavsson, i Lustgården 2019.

Skoklostermodellen, av Anders Glassel, i Lustgården 2019.

En nyttig Hage og smuk Lystpark.Tre epoker med spor av europeisk hagekunst på Gjøvik gård, av Heidi Froknestad, Norsk museumstidskrift 2/2019.

Utställningar

Vardagsbestyr på Grönsöö och Kvinnliga konstnärer på Grönsöö, Grönsöö slott, maj – oktober 2019. http://www.gronsoo.se/utstallningar.asp


Skoklosters utställningar och verksamhet, se http://skoklostersslott.se/sv


Julita herrgårds utställningar och verksamhet, se

https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard/utstallningar#breadcrumb


Utställningar och evenemang på Krapperup, se http://krapperup.se/evenemang/

Övrigt

Register till Riddarhusets porträttsamling

Nu finns det ett register till Riddarhusets porträttsamling! Registret gör det betydligt enklare att hitta foton på personer från de olika adliga ätterna. Fotografierna i Riddarhusets porträttsamling är från 1800- och 1900-talet och förvaras på Riddarhuset. ArkivDigital har digitaliserat de här bilderna och de finns tillgängliga på dess onlinetjänst sedan en tid tillbaka. Totalt innehåller porträttsamlingen cirka 13 000 bilder på personer från olika adliga ätter. http://blog.arkivdigital.se/tag/portrattregister/

Riddarhusets kulturprogram hösten 2019. https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/