Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till största del helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 2 300 000 uppgifter om omkring 4 000 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk i Sverige och Finland. Omkring 210 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   OBS. För närvarande fungerar inte kartsökningsfunktionen p.g.a. av tekniska problem.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Vid citering av Databasen Sveriges Herrgårdar, ange gärna Databasen Sveriges Herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se, Göran Ulväng.  

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Mars 2023: Ägarlängder från 1459 herrgårdar och ståndsgårdar i Finland uppladdade (340 000 uppgifter). Sök på Finland under "Landskap" och få upp en lista.

Oktober 2022: Uppdaterad information om herrgårdarna i Östergötland, från Ridderstads lexikon (1875-1877).

Juli 2022: Uppdaterad information om alla bruken i Värmland, efter uppgifter på: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in "landeri" eller "malmgård" i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Manor, Country House and Historic House Museums and new museum ideals, Bogstad manor, Norway, 21-23 september 2023. Deadline for paper proposals is March 1st 2023. https://encounter.network/news/nordic-symposium-on-manors-and-manor-museums-in-association-with-encounter/

CFP, Läskultur, materialitet & sociala praktiker: herrgårdsbibliotek under 1700–1800-talen, Löfstad slott, 17-18 augusti 2023 

Abstract på något skandinaviskt språk eller engelska om 250 ord samt författarbiografi på högst 150 ord välkomnas senast den 1 mars 2023 till johanna.vernqvist@liu.se.

CFP, Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy—Contestation, Conflict and Compromise, 25-26 May 2023. (99+) Call For Papers! Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy-Contestation, Conflict and Compromise | Jonathan Spangler - Academia.edu

European Social Science History Conference, Göteborg, 12-15 april 2023. 

Har flera sessioner som rör herrgårdar, gods och de högre ståndens livsföring.

https://esshc.socialhistory.org/conference/programme

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Briljanter och näver - Vinjetter till sinnenas kulturhistoria, av Bo Lönnqvist, Scriptum förlag, 2022. https://www.boklund.fi/bokhandel/historia/briljanter-och-naver-vinjetter-till-sinnenas-kulturhistoria-p-712.html

Till eftervärlden. Clas Julius Ekeblad 1742–1808. Brev, dagböcker och reseskildringar berättar, av Marianne Molander Beyer, Appell Förlag 2022.

Vasalandet Vikbolandet, av Christopher Jarnvall & Ulf Gemsiö, Vulkan, 2022. 

Stormaktstidens Norrmalm. Folk, hus och gator, av Fredric Bedoire, Bokförlaget Langenskiöld, 2022.

Härskarhyllning och påverkan. Panegyriken kring tronskiftet 1697 i det svenska Östersjöväldet, av Birgitta Ekblom, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2022.


Fostran i purpur. De karolinska kronprinsarnas lärare och undervisning, av Andreas Hellerstedt, Nordic Academic Press, 2022.


Artiklar

The living standards of the labouring classes in Sweden, 1750–1900: evidence from rural probate inventories, av Erik Bengtsson och Patrick Svensson, Agricultural History Review 70/2022.

Fideikommissens uppgång och fall – exemplet Färna bruk, av Magnus Bergman, Martin Dackling, Brita Plack och Göran Ulväng, Bergslagshistoria 2022.

Aristocratic heritage in the service of the people. Country House museums in Sweden in the Twentieth Century, av Göran Ulväng, Bebyggelsehistorisk tidskrift 83/2022.

Deer-parks in Sweden – a historical geographical overview 1600-1800, av Patrik Olsson, Bebyggelsehistorisk tidskrift 83/2022.

Ännu kan man göra akrivfynd! Om Helgo och Folke Zettervalls återfunna originalritningar, av Lia Kebke, Bebyggelsehistorisk tidskrift 83/2022. (Häckeberga slott, Skåne)

Övrigt

“Not even with a cudgel in their head, the Russians understand”. Hierarchies and the concept of micro-communities on noble estates in Swedish Ingria 1623-1656, av Sanna Nyholt, masteruppsats i historia, Uppsala universitet.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-491797

Utställningar

Trädgården – konst och natur under sex sekler, Nationalmuseum

23/2 2023 – 7/1 2024

Historia i metall. Om Riddarhusets och adelns medaljer, Riddarhuset

Från frihetstidens inträde och fram till fyrståndsriksdagens upphörande lät Riddarhuset prägla minnesmedaljer. I nutid delar Riddarhuset ut belönings-
medaljer och förtjänsttecken.
Övrigt

Webbplatsen Historiska recept 

Riddarhusets kulturprogram 

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11. https://www.cgastiftelse.se/

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Mer information, på:  http://encounter.network/

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.