Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget tre delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt. Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1700 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 160 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet. 

Under våren 2020 uppdateras hemsidan och Databasen Sveriges Herrgårdar, vilket innebär att det tidvis blir störningar. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se


Hälsningar

Göran Ulväng

Konferenser

CFP, Rural History 2021, 23–26 augusti, Uppsala, Sverige.  https://www.ruralhistory2021.se/


CFP: Privacy at Court? A Reassessment of the Public/Private Divide within European Courts (1400-1800). Deadline for bidrag 1. april 2020. Konference 10.-11. december 2020. Læs mere her

https://teol.ku.dk/privacy/events/events-2020/privacy-at-court-a-reassessment-of-the-publicprivate-divide-within-european-courts-1400-1800/


INSTÄLLT, flyttad till 2021: The 6th ENCOUNTER Conference: “Country House Museums. Historical perspectives, current developments and future visions”, 17–19 september 2020, Julita gård, Sverige.

https://encounter.network/news/6th-encounter-conference-sweden-2020/

INSTÄLLT, flyttad till 2021: CFP, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, ”Herrgårdar och ekonomi”, i Finland 22–22 augusti 2020, Åbo och Västra Nyland

http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-i-finland-2020/

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Baronen. Theodor Adelswärd - Entreprenör, samhällsbyggare, politiker, av Anders Johnson, Carlsson bokförlag, 2020.


Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och materialitet i hushållet von Linné, av Annika Windahl Pontén, (diss.), 2020.


The comforts of Home in Western Europe 1700 – 1900, av Jon Stobart (red), Bloomsbury, 2020.


Dress Matters. Clothes and Social Order in Tallinn, 1600–1700, av Astrid Pajur, Uppsala universitet, 2020.  

 

Stridens verklighet. Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814, Lars Ericson Wolcke, Historiska Media, 2020.

 

Sjöfärder i Österled - En resa i historien, av Hans Norman, Balkong förlag, 2020.

    

Artiklar

Northern Comfort and Discomfort. Spaces and Objects in Swedish Country Houses, c. 1740-1800, av Johanna Ilmakunnas, i:  The comforts of Home in Western Europe 1700 – 1900, av Jon Stobart (red), Bloomsbury, 2020.

The Improved Tiled Stove: Sweden´s Contrubution to Defining Comfort?, av Cristina Prytz, i The comforts of Home in Western Europe 1700 – 1900, av Jon Stobart (red), Bloomsbury, 2020.

Historiska parker och trädgårdsrestaurering under hundra år, av Kolbjörn Waern, i Lustgården 2020.

Tidskrifter

Lustgården 100 år, Lars Nyberg (red.), 2020.


Utställningar

Silver och smycken på Grönsöö, Uppland

Årets temautställning är ”Silver och smycken på Grönsöö” där denna gnistrande föremålskategori får förgylla säsongen. https://gronsoo.se/besok-oss/#utst%C3%A4llningar

"Uppåt väggarna". Utställning om uppländska tapeter under 300 år. Österbybruks herrgård 27/6 – 16/8.   http://www.osterbybruksherrgard.se/

South Baltic Manors 

En utställningen visas om sju herrgårdar i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. https://southbaltic.eu/-/south-baltic-manors-explore-valorisation-of-manors-for-tourism-development-in-rural-areas-of-the-south-baltic-area

Övrigt

Kungl. Konsthögskolans arkitekturhistoriska bildarkiv digitaliserat

50 000 arkitekturbilder, bland dem många slott och herrgårdar, se: https://kkh.se/kungl-konsthogskolans-arkitekturhistoriska-bildarkiv/

Riddarhusets kulturprogram våren 2020. https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/