Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 970 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1700 000 uppgifter om Sveriges omkring 3700 herrgårdar, omkring 7000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 160 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.  

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER

Pågående under 2021: Uppgifter läggs in från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Småland beräknas vara färdigt under våren 2021. Därefter fortsätter arbetet med Uppland, Södermanland och Östergötland.

September 2020: Uppgifterna inlagda från J E Almquists "Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden 1523-1611"

Augusti 2020: Uppgifter om drygt 4000 herrgårdars, bruks, ståndsgårdars och civila boställens storlek i mantal och taxeringsvärde år 1882 inlagda i databasen, efter Rosenbergs geografiska lexikon som trycktes åren 1882-1883.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Rural History 2021, 23–26 augusti, Uppsala, Sverige.  https://www.ruralhistory2021.se/

INSTÄLLT, flyttad till 2021: The 6th ENCOUNTER Conference: “Country House Museums. Historical perspectives, current developments and future visions”, 17–19 september 2020, Julita gård, Sverige.

https://encounter.network/news/6th-encounter-conference-sweden-2020/

INSTÄLLT, flyttad till 2021: CFP, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, ”Herrgårdar och ekonomi”, i Finland 22–22 augusti 2020, Åbo och Västra Nyland

http://herregaardsforskning.dk/netvaerk/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-i-finland-2020/

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Den bekväma vardagen. Kvinnor kring bord på 1700-talets Näs, av Carolina Brown, Carlssons, 2020.

Herregårdshistorie No. 16, Forbrug og luksus på herregårdene. Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseums og Dansk Center for Herregårdsforsknings tidsskrift og årsskrift, se länk:  https://gammelestrup.dk/herregaardshistorie/

    

Artiklar

Swedish East India trade in a value-added analysis, c. 1730–1800, av Klas Rönnbäck och Leos Müller, Scandinavian Economic History Review.

Rydboholms slott. Gustav Vasas barndomshem, av Thorsten Sandberg, Populär Historia 11/2020.

Gustav Vasa och arvsskiftet kring Venngarns slott, av Johanna Nybelius, årsboken Uppland 2020.

The politics of presence. Place making among the Swedish iron producers in the county of Västmanland c. 1750-1850, av Marie Steinrud, Virtus no 26, 2019. https://doi.org/10.21827/5e0210405600c 


Tidskrifter


Utställningar

Arkadien – ett förlorat paradis. Nationalmuseum.

Den handlar om just landskap och visar konst som berättar om verklighetsflykt och en längtan bortom civilisationen, om antika myter och kärleksberättelser och om människans roll i naturen, då och nu.

https://www.nationalmuseum.se/utst%C3%A4llningar/arkadien

Stockholms blodbad 500 år. Medeltidsmuseet
11 augusti 2020 – 7 november 2021

Övrigt

Kungsgårdar får utökat skydd

Regeringen har beslutat att utöka det statliga byggnadsminnet på fem statligt ägda jordbruksegendomar, så kallade kungsgårdar. Beslutet gäller Höjentorps kungsgård i Skara, Herrsäters kungsgård i Åtvidaberg, Dalby kungsgård i Lund, Hjälmshults kungsgård i Helsingborg och Kastellegårdens kungsgård i Kungälvs och Göteborgs kommuner. https://svenskhistoria.se/fem-statliga-byggnadsminnen-utokas/

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins podd

Professor Ulrich Lange samtalar med Per Eriksson om herrgårdar: https://www.ksla.se/publikationer/ksla-podden/old-om-herrgardar-i-allmanhet-och-julita-gard-i-synnerhet/

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat

Se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/