Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 800 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 170 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.  

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER

April 2021: Ca 30 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Södermanlands län.

Mars 2021: Ca 120 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Småland.

September 2020: Uppgifterna inlagda från J E Almquists "Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden 1523-1611"

Augusti 2020: Uppgifter om drygt 4000 herrgårdars, bruks, ståndsgårdars och civila boställens storlek i mantal och taxeringsvärde år 1882 inlagda i databasen, efter Rosenbergs geografiska lexikon som trycktes åren 1882-1883.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Rural History 2021, 23–26 augusti, Uppsala, Sverige.  https://www.ruralhistory2021.se/

INSTÄLLT, flyttad till 2022: The 6th ENCOUNTER Conference.

INSTÄLLT, flyttad till 2022: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium.

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Att höra det förflutna till. Adlig minneskultur och kollektiv identitet efter ståndssamhällets upplösning 1869 – 1976, av Magnus Bergman, Malmö universitet 2021. 

Starfors & Molnebo. Uppländska herrgårdar med anor, av Göran Ulväng och Irma Ridbäck, Bokförlaget Langenskiöld 2021.

Villan - ett lyckligt hus, av Viveka Adelswärd, 2020.

Om Brunnbergarna, av Håkan Brunnberg, 2021.

Svensk trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid, av Anna Sjögren Andréasson, Jens Heimdahl och Matti Wiking Leino, Handlingar: Historiska serien; 38, Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien 2021.

Nötkreatur i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv, av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg (red), ISOF, 2021.

    

Artiklar

Gustav Vasa och arvsskiftet kring Venngarns slott, av Johanna Nybelius, årsboken Uppland 2020.

The politics of presence. Place making among the Swedish iron producers in the county of Västmanland c. 1750-1850, av Marie Steinrud, Virtus no 26, 2019. https://doi.org/10.21827/5e0210405600c 


Tidskrifter


Utställningar

Arkadien – ett förlorat paradis. Nationalmuseum.

Den handlar om just landskap och visar konst som berättar om verklighetsflykt och en längtan bortom civilisationen, om antika myter och kärleksberättelser och om människans roll i naturen, då och nu.

https://www.nationalmuseum.se/utst%C3%A4llningar/arkadien

Stockholms blodbad 500 år. Medeltidsmuseet
11 augusti 2020 – 7 november 2021

Övrigt

Riddarhusets föredragsserie: Entreprenörer – historia, samtid, framtid

Föranmälan krävs till föredragen. Anmälan öppnar en vecka före respektive föredrag, se mer på: https://www.riddarhuset.se/blog/event/foredragsserie/

1700-talsseminariet i Uppsala
Program våren 2021, se https://www.littvet.uu.se/kalendarium/?freeText=1700-talsseminarium&startDateTime=2021-01-21

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins podd

Professor Ulrich Lange samtalar med Per Eriksson om herrgårdar: https://www.ksla.se/publikationer/ksla-podden/old-om-herrgardar-i-allmanhet-och-julita-gard-i-synnerhet/

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat

Se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/