Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk. Omkring 180 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.  

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Oktober 2021: Ca 30 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Östergötland, ca 8 000 uppgifter från Sören Klingnéus Gods och säterbildning i Närke under stormaktstiden, ca 500 uppgifter ur Eller Raphaels Svenska kända glasbruk 1700-1830.

Augusti 2021: Ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Augusti 2021: Ca 90 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län.

April 2021: Ca 30 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Södermanlands län.

Mars 2021: Ca 120 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Småland.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Den tredje Nordiska 1700-talskonferensen, ”Rights and Wrongs in the 18th century”, 24-27 augusti 2022, Köpenhamn. http://www.rightsandwrongs1700.dk/

CFP, Transnational nobilities in Europe (13th–20th centuries)”, 30 juni–2 juli 2022, Tours, Frankrike.

 http://iulce.es/call-proposals-transnational-nobilities-europe-13th-20th-centuries/

6th ENCOUNTER-konferesen, Stockholm, 1-4 juni, 2022. Mer information kommer.

Servants in the eighteenth-century European country house, Online seminar, 28. October 2021, The Danish Research Centre for Manorial Studies. https://encounter.network/news/servants-in-the-eighteenth-century-european-country-house/

INSTÄLLT, flyttad till 2022: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium.

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Monument, minne, museum. Stockholms slott under det långa 1900-talet, av Rebecka Millhagen Adelswärd, Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1572432&dswid=-1246

”Till erinran om dem som där bott och verkat och sammanbragt samlingarna”, Slotts- och herrgårdsmuseer i Sverige under 1900-talet, av Göran Ulväng. Rapport Nordiska museet, 2021. http://nordiskamuseet.diva-portal.org/smash/get/diva2:1602440/FULLTEXT02.pdf

Contes suédois. Les histoires de Charles-Gustave, av Charlotte Bellamy, 2021, https://fr.ulule.com/contes-suedois-les-histoires-de-charles-gustave/

Dutch experts in the early modern Swedish state. Employment strategies and knowledge building, 1560–1670, av Håkan Jakobsson, Department of History, Stockholm University, 2021, http://libris.kb.se/bib/4j6dlzzn2v0p8g6m

Daily Lives and Daily Routines in the Long Eighteenth Century, av Gudrun Andersson och Jon Stobart (red.), Routledge, 2021.

https://www.routledge.com/Daily-Lives-and-Daily-Routines-in-the-Long-Eighteenth-Century/Andersson-Stobart/p/book/9780367322571 

Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid, av John Edman Ansell, 2021. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1589918&dswid=7314

Artiklar

The Daily Routines of a Councilman in Early Nineteenth-Century Sweden, av Gudrun Andersson, i Daily Lives and Daily Routines in the Long Eighteenth Century, av Gudrun Andersson och Jon Stobart (red.), Routledge, 2021.

Life-stage, work and daily routines of the eighteenth-century Swedish elite: Johan Gabriel Oxenstierna’s diaries, av Johanna Ilmakunnas, i Daily Lives and Daily Routines in the Long Eighteenth Century, av Gudrun Andersson och Jon Stobart (red.), Routledge, 2021.

From valet to smuggler. A micor-historical study of a french intermediary in Stockholm, 1775-1832, av Charlotte Bellamy och Anna Knutsson, Nordic Historical Review 27, 2018. "From valet to smuggler: A micro-historical study of a French intermediary in Stockholm, 1775-1832"

Karlslund - Kungligt skafferi & kulturreservat, av Thorsten Sandberg, i Gods & Gårdar, oktober 2021.Utställningar

Människoöden på Svaneholm

https://svaneholmsslott.se/museet-4/.

Ostindiens rikedomar – en berättelse om det Svenska Ostindiska Companiet, porslinet, personerna och handelsstaden Göteborg. Gunnebo slott. https://gunneboslott.se/inlagg/besok-slottet/

1700-talets former på Röhsska museet 
Ny basutställning, 24 april 2021

https://svenskhistoria.se/1700-talets-former/

På tapeten – Löfstad slotts tapetskatt, Löfstad slott
1 juni – 31 oktober 2021

https://svenskhistoria.se/pa-tapeten-lofstad-slotts-tapetskatt/

Nordiska myter på Nationalmuseum Jamtli
18 maj 2021 – 18 april 2022

https://svenskhistoria.se/nordiska-myter/

Övrigt

Riddarhusets kulturprogram. 

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat

Se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/