Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till största del helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om omkring 4 000 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk i Sverige och Finland. Omkring 190 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   OBS. För närvarande fungerar inte kartsökningsfunktionen p.g.a. av tekniska problem.

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

December 2022: Uppgifter om 425 herrgårdar och ståndsgårdar i Finland uppladdade (70 000 uppgifter). Sök på Finland under "Landskap" och få upp en lista.

Oktober 2022: Uppdaterad information om herrgårdarna i Östergötland, från Ridderstads lexikon (1875-1877).

Juli 2022: Uppdaterad information om alla bruken i Värmland, efter uppgifter på: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in "landeri" eller "malmgård" i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. Ett stort tack till Simon Bergström-Grefve, som lagt ned ett betydande arbete att föra in dessa uppgifter från Bygdéns Härnösands stifts Herdaminne. Vi tar tacksamt emot korrigeringar och kompletteringar.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Läskultur, materialitet & sociala praktiker: herrgårdsbibliotek under 1700–1800-talen, Löfstad slott, 17-18 augusti 2023 

Abstract på något skandinaviskt språk eller engelska om 250 ord samt författarbiografi på högst 150 ord välkomnas senast den 1 mars 2023 till johanna.vernqvist@liu.se.

CFP, Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy—Contestation, Conflict and Compromise, 25-26 May 2023. (99+) Call For Papers! Female Succession in Late Medieval and Early Modern Monarchy-Contestation, Conflict and Compromise | Jonathan Spangler - Academia.edu

European Social Science History Conference, Göteborg, 12-15 april 2023. 

Har flera sessioner som rör herrgårdar, gods och de högre ståndens livsföring.

https://esshc.socialhistory.org/conference/programme

The Horse and the Town and Country House: Art, Politics and Mobility, Institute of Continuing Education, Madingley Hall, University of Cambridge, 18th – 19th November 2022

https://encounter.network/news/the-horse-and-the-town-and-country-house-art-politics-and-mobility/
Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Herregårdshistorie til Britta Andersen, av Calus M. Smidt, Bue Beck, Marie Aaberg Andersen og Marie Kirstine Elkjær (red.), 2022. https://gammelestrup.dk/herregaardshistorie-18/

Svenskar i krig för Danmark 1848–1864, av Lars Ericson Wolke, Historiska Media, 2022.

Birgittine landscapes. Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410–1530, av Anna-Stina Hägglund, Åbo Akademi, 2022

Till eftervärlden: Clas Julius Ekeblad 1742–1808; brev, dagböcker och reseskildringar berättar, av Marianne Molander Beyer, Appel förlag, 2022.

Küsel, Simon Fredrik, handelsman och Carl Gottfrid, direktör i ostindiska kompaniet, av Irja Küsel, Atremi 2022.

Ribbingsholm, Järsätter, Brogetorp och Öna. En herrgård och tre bergslagsgårdar i Kullerstad socken, Östergötland, av Ulf Linnell, 2022.

Artiklar

Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park, av Inga Blennå och Karin Lindeblad, Lustgården 2022.

Tessin, Le Nôtre, Dezallier d´Argenville och Drottningholms lindar, av Klaus Stritzke, Lustgården 2022.

Järnets byggnader. Slaggtegelhusen i Söderfors, av Karin Blent, årsboken Uppland 2022.

Orsbo – från sätesgård till gård under frälse, av Mats Olsson, årsboken Uppland 2022.

Fideikommissen i Sverige 1883–1975 i tabeller och diagram, av Göran Ulväng, i Herregårdshistorie til Britta Andersen, 2022.

Övrigt

Utställningar

Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster

Skokloster slott, 22 juni – 2024. https://skoklostersslott.se/sv/slottsfruar-och-klostersystrar-kvinnors-inflytande-och-ansvar-pa-skokloster

Tsarens mest dyrbare fånge och Carl Pipers fältsäng, Christinehofs slott, Skåne.

www.christinehofslott.se

Kaffe – en het historia, Kulturen, 9 april 2022 – februari 2023

Människoöden på Svaneholm

https://svaneholmsslott.se/museet-4/.Övrigt

Webbplatsen Historiska recept 

ta del av äldre handskrivna kokböcker från finländska herrgårdar på historiskarecept.sls.fi .

Digitaliserade likpredikningar i Skoklosters bibliotek

https://www.rj.se/anslag/2022/fran-bokskapet-till-skarmen.-digitalisering-av-likpredikningarna-i-skoklosters-slottsbibliotek

Riddarhusets kulturprogram. 

https://www.riddarhuset.se/aktuellt/kalender/

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11. https://www.cgastiftelse.se/

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Mer information, på:  http://encounter.network/

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.