Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till stora delar helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 980 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 1 900 000 uppgifter om Sveriges omkring 3 700 herrgårdar, omkring 7 000 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järnbruk. Omkring 175 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.  

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER

Augusti 2021: Ca 90 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län.

April 2021: Ca 30 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Södermanlands län.

Mars 2021: Ca 120 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Småland.

September 2020: Uppgifterna inlagda från J E Almquists "Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden 1523-1611"

Augusti 2020: Uppgifter om drygt 4000 herrgårdars, bruks, ståndsgårdars och civila boställens storlek i mantal och taxeringsvärde år 1882 inlagda i databasen, efter Rosenbergs geografiska lexikon som trycktes åren 1882-1883.

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Konferenser

CFP, Transnational nobilities in Europe (13th–20th centuries)”, 30 juni–2 juli 2022, Tours, Frankrike.

 http://iulce.es/call-proposals-transnational-nobilities-europe-13th-20th-centuries/

6th ENCOUNTER-konferesen, Stockholm, 1-4 juni, 2022. Mer information kommer.

Servants in the eighteenth-century European country house, Online seminar, 28. October 2021, The Danish Research Centre for Manorial Studies. https://encounter.network/news/servants-in-the-eighteenth-century-european-country-house/

Tjenestefolk på herregården i det lange 1700-tal, Online-seminarium 26 augusti 2021, Dansk Center for Herregårdsforskning.

https://herregaardsforskning.dk/webinar-tjenestefolk-paa-herregaarden-lange-1700-tal/

INSTÄLLT, flyttad till 2022: Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium.

 

Last updated 3 mins ago

Böcker och artiklar

Böcker 

Svaneholm. Människor, minnen, myter, av Carin Bergström, Håkan Cerne och John Wickman, Kira förlag, 2021.

Skokloster. Ett slotts dolda historia, av Petter Inedahl, Carlssons, 2021.

Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680, av Clas Tollin, Kungl. Vitterhetsakademien, 2021

Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet, av Lars Edgren. Studia historica Lundensia 34, 2021.

När andra ser. Gravmonument, social praktik och aktörskollektiv under 1100- och 1200-talen i Vänerlandskapet, av Anna Nyqvist Thorsson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2021.

    

Artiklar

Lillklockan klämtar till storsläktens dön – ett bidrag till de uppländska släkterna Printz och Graan, av Björn Järhult, Släkt och Hävd 2/2021.


Tidskrifter

CFP: Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast?

Temanummer om kulturvärdenas plats i samhällsplaneringen,
Bebyggelsehistorisk tidskrift 82/2022. Läs mer: http://media.bebyggelsehistoria.org/2021/05/BHT-Call_for_paper.pdf

Utställningar

Ostindiens rikedomar – en berättelse om det Svenska Ostindiska Companiet, porslinet, personerna och handelsstaden Göteborg. Gunnebo slott. https://gunneboslott.se/inlagg/besok-slottet/

1700-talets former på Röhsska museet 
Ny basutställning, 24 april 2021

https://svenskhistoria.se/1700-talets-former/

Nordiska myter på Nationalmuseum Jamtli
18 maj 2021 – 18 april 2022

https://svenskhistoria.se/nordiska-myter/

Övrigt

1700-talsveckan i Skara den 9–17 augusti 2021 

https://vastergotlandsmuseum.se/1700-talsveckan-i-skara

700 artiklar från Bebyggelsehistorisk tidskrift digitaliserade

Som i ett led i att öka tillgängligheten har nu samtliga över 700 artiklar som publicerats i Bebyggelsehistorik tidskrift sedan 1981 digitaliserats och lagts ut i DiVA, sök via www.diva-portal.org .

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat

Se bokkatalog.

Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning 

På initiativ av Dansk Center för herregårdsforskning bildades vid en konferens på Gammel Estrup den 6-7 oktober 2015  ett Europeiskt nätverk för herrgårdsforskning  - European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER).

Nätverket verkar för att främja forskningen om herrgårdar och har i nuläget  150 medlemmar. Sedan starten har fem konferenser och tre workshops ordnats och under år 2019 publicerades nätverkets första vetenskapliga volym. Mer information, på:  http://encounter.network/