Välkommen till Svenska Herrgårdar

Välkommen till hemsidan Svenska Herrgårdar. Målet med denna sida är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. Arbetet med den sker till största del helt ideellt och sidan kommer att utvecklas i takt med att det tillförs ekonomiska och personella resurser. Jag är djupt tacksam till de som kan tänkas bidra med material till databasen och/eller stötta arbetet ekonomiskt.

Hemsidan innehåller i nuläget fyra delar: 1) Databasen Sveriges Herrgårdar, 2) Aktuell information om konferenser, böcker, utställningar etc, och 3) nyhetsbrevet Herrgårdsnytt (idag 1005 prenumeranter) och 4) Länkar till herrgårdar och organisationer med ansvar för herrgårdar (Nyhet: länkar till alla herrgårdsmuseer i Sverige)

Databasen Sveriges Herrgårdar innehåller i nuläget ca 2 400 000 uppgifter om omkring 5 000 herrgårdar, omkring 10 300 militära-, civila- och kyrkliga boställen och alla betydande järn- och glasbruk i Sverige och Finland. Omkring 220 000 personer ryms i databasen. Databasen är offentlig och sökbar - även från mobiltelefon - så det är bara att gå in i menyn till vänster och påbörja sökningarna. Här finns information om det pågående insamlingsarbetet.  

Nu finns det en kartsökningsfunktion i databasen, där man dels kan få upp sökresultaten i en kartmiljö, dels söka på en karta för att hitta herrgården, bruket eller ståndsgården man letar efter. Omkring 5300 av databasens herrgårdar, bruk och ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön.   

Korrigeringar och uppgifter mottages tacksamt. Jag nås på goran.ulvang(a)ekhist.uu.se

Hälsningar

Göran Ulväng

NYHETER 

Mars 2024 och december 2023: Uppgifter om medeltida sätesgårdar inlagda från Det Medeltida Sverige, (Uppland, Södermanland, Öland, Vämland och delar av Småland och Östergötland)

Maj 2023: Ägarlängder från 1839 herrgårdar och ståndsgårdar i Finland uppladdade (280 000 uppgifter). Sök på Finland under "Landskap" och få upp en lista.

Oktober 2022: Uppdaterad information om herrgårdarna i Östergötland, från Ridderstads lexikon (1875-1877).

Juli 2022: Uppdaterad information om alla bruken i Värmland, efter uppgifter på: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/

Januari 2022:  Uppdaterad information om Sveriges och Finlands samtliga drygt 280 jordfideikommiss med dess ca 450 herrgårdar, ståndsgårdar och stadsfastigheter. Skriv in fideikommiss i sökfältet ”Typ av transaktion” och få upp en lista över samtliga fideikommissegendomar, dess innehavare och storlek.

November 2021: ca 15 000 uppgifter om ägare till Göteborgs landerier och Stockholms malmgårdar, från Fischer 1923, S A Wilhelmssons artiklar (1960-tal), Enhörning 2006 och Lindberg 2002. Lägg in landeri eller malmgård i sökfältet "Jordnatur" så får ni en lista på alla.

Maj - Oktober 2021: ca 270 000 uppgifter inlagda från J A Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Uppsala och Stockholms län, Småland, Södermanlands län och Östergötland,

Augusti 2021: ca 35 000 uppgifter om innehavarna av kyrkoherdeboställen och komministerboställen i Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norrbotten, Västerbotten och Lappland, omfattande omkring 6 000 präster och prästfruar. 

Maj 2020: Genomgången av Elgenstiernas ättartavlor klar efter 3 1/2 års arbete, där samtliga herrgårdar och ståndsgårdar som omnämns i verket är inlagda i Databasen Sveriges Herrgårdar, samt alla de personer som ägt, innehaft eller brukat en gård.
Böcker och artiklar

Böcker 

Kartanot ja maatalouden muutos Wirzenius–Wegelius-suvun kirjeissä 1850–1910 (Country estates and the change in agriculture in letters of the Wirzenius-Wegelius family, 1850–1910), av Elsa Hietala, 2024. https://www.utupub.fi/handle/10024/176692

Drömmen om en förlorad värld. Berättelsen om arkitekt Carl Wilhelm Carlberg och Gunnebo slott, av Stefan Günther, Norstedts, 2024

Hellekis säteri – historien om ett gods på Kinnekulle, av Anna Lokrantz och Anders Lokrantz, Lokrantz förlag, 2024.


Åkers bergslag – kanoner och krut. Malmen, vattnet, skogen och människorna vid bruken, av Johan Knutsson, Eva Sundström, Henrik Elmberg och Pehr Bengtsson, Sörmlands museums förlag, 2024.

Historiska smaker från fyra århundraden. Svenska handskrivna recept av kvinnor under 1200-, 1600-, 1700- och 1800-talen, av Ulrica Söderlind, Universus Academic Press, 2024.

Fåfänga var min passion. Agenten, charmören och äventyraren Johan Adam Graaner (1782–1819), av Dag Retsö, Appell förlag, 2024.

Flitiga och sysslolösa. Essäer om 1700-talets Europa, av Johanna Ilmakunnas, Appell förlag, 2024.

The Nordic Minuet. Royal Fashion and Peasant Tradition, av Egil Bakka, Anne Margrete Fiskvik och Petri Hoppu (red.), 2024.

www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0314

Berättelser kring numismatik. 1700-talets Stockholm & Bellman, av Monica Golabiewski Lannby, 2024

Artiklar

To their credit: the aristocracy and commercial credit in Europe, c.1750–1820, av Jon Stobart, Johanna Ilmakunnas och Anne Sophie Overkamp, Journal of Modern European History, 2024. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/16118944241241429

 

Övrigt

Nätverket Country House Servants

Svenska herrgårdsbibliotek som kulturarv – föreläsningsserie på Kungliga biblioteket.

Webbplatsen Historiska recept 

Riddarhusets kulturprogram 

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Stöder forskning om skogsanvändning och herrgårdskultur. Sista ansökningsdag är 15/11.

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning stöder bebyggelsehistorisk forskning generellt, för mer information, se www.brandverket.se 

Herrgårdslitteratur på Mats Rehnströms antikvariat, se bokkatalog.

European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER)

Glöm inte www.svt.play…

där det ligger en hel del filmer och serier med anknytning till herrgårdar och agrara miljöer, klassiker baserade på verk av våra främsta författare och med de främsta regissörerna och skådespelarna. Hedebyborna – den kanske bästa skildringen någonsin av ett Sverige som feodalt präglat agrarsamhälle till en urban demokrati – Macklean, Charlotte Löwensköld, Raskens, God natt jord, Träpatronerna, Markurells i Wadköping, Hemsöborna, Gösta Berlings saga och Fröken Julie.