Källorna till uppgifterna i Databasen Sveriges Herrgårdar utgörs av dels litteratur, dels arkivmaterial. Den litteratur som använts är redovisad i Databasen Svensk Herrgårdslitteratur, som kommer att lägga upp på hemsidan under nästa år.

Arkivmaterialet utgörs främst av Jordebok (JB), Mantalslängd (Mtl), husförshörslängd (hfl) och lagfarter (lagf.)